ROT-AVDRAG

Renovera billigare!

 

Utnyttja ROT-avdraget. Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år.

Exempel på ROT-avdrag:
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

  • äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Du finner mer bra och lättläst information om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida: www.skv.se